Logo breed NGK Ichthuskerk 2024 - Rotterdam

NGK Rotterdam

09 oktober 2022 – Genesis 1 – Je moet helemaal niks

Votum & groet

Zingen:                Psalmen voor Nu 84/Wat hou ik van uw huis (=Opwekking 715)

Gebed

Belijdenis van het geloof: algemeen

Zingen:                Opwekking 764/Zegekroon

Belijdenis van het geloof: Renate                                                                         

Zingen:                Opwekking 798/Hou vol

Bijbellezing:        Genesis 1: 26 – 2: 3                                                                    

Zingen:                Psalm 8a/Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam (=Opwekking 70)

Preek                   

Zingen:                 Opwekking 815/Vul dit huis met uw glorie

Collecte              

Zingen:                 Lied 704: 1, 2, 3/Dank, dank nu allen God

Zingen:                 Vet/vet

Zegen

Genesis 1, 26 – 2, 3

[1]      Eigenlijk wil ik beginnen met voor kínderen uit te leggen wat hier vanmorgen eigenlijk gebeurde, dat Renate belijdenis deed van haar geloof. Ik denk dat je dat kunt vergelijken met iets wat jullie allemaal weten. Weet je nog toen je klein was, of van je kleine neefje of nichtje, weet je hoe kleine kinderen reageren als je ze een cadeautje geeft wat ze heel graag wilden hebben? Hoe zie je dat ze er echt blij mee zijn? Dan gaan ze er mee spelen, dan gaan ze er meteen mee spelen. En grote mensen vinden dan dat je dan ook dankjewel moet zeggen tegen opa of oma of wie je wat geeft, maar eigenlijk denk ik dat het voor oma of opa allang goed is als ze zien hoe blij jij bent met wat je kreeg, dat je er meteen mee gaat spelen en vergeet om dankjewel te zeggen.

            Maar als jij groter wordt, dan komt er een moment dat je het zelf begrijpt. Dat het fijn is om ook dankjewel te zeggen. Dat het erbij hoort, niet omdat het moet, maar omdat jij blij bent en je wilt gewoon zeker weten dat opa of oma dat wel even weet, of papa of mama, of wie ook maar die jou iets geeft, wat je altijd had willen hebben, waar je zo blij mee bent. Goed. Nu geloof ik en nu geloven we in de kerk dat het mooiste cadeau dat je kunt krijgen de liefde van God is en dat je van Hem mag leven. En ik denk eigenlijk dat God het helemaal prima vindt, dat jij als je klein bent, je er gewoon van geniet, van dat je mag leven, van dat God voor jou zorgt. Maar geloof me, als je groter wordt, dan komt er een moment, dat je het ook gewoon hardop tegen God wilt zeggen. En dat doe je voor jezelf, maar het is niet alleen voor jezelf, de hele wereld mag het weten. En dat is, denk ik, dat je je geloof belijdt. [2] Hardop dank U wel zeggen tegen God. En dat je dan doorgaat met genieten.

Dat is eigenlijk wat ik jou en jullie mee wil geven vanmorgen. Je geloof belijden is dank U wel zeggen tegen God – en dat je dan doorgaat met genieten.

Nu kan het zijn dat je me dan eigenlijk meteen al wilt corrigeren. Dank U wel zeggen en verder gewoon genieten? Hohoho, dominee, er komt toch echt wel wat meer bij kijken. Vechten tegen je zonde, bij voorbeeld. Goede keuzes maken. Er zijn voor de mensen om je heen. Dat is wel even wat meer dan dank U wel zeggen en dan gewoon genieten. Oké. Om je gerust te stellen: ik kom hierop terug, aan het eind van de preek. Maar ik begin er niet mee. Ik begin met wat ik zeg, belijdenis doen is dank U wel zeggen en dan gewoon genieten, en dat is het. Je moet helemaal niks. [3] Je moet helemaal niks. Dat is mijn boodschap en die boodschap ga ik volhouden vandaag. Als je belijdenis doet, als je lid bent van de kerk, als je jezelf ziet als iemand die gelooft: je moet helemaal niks.

Waarom denk ik dat dit het eerste is wat ik vandaag moet zeggen? Omdat ik bij veel mensen vandaag het omgekeerde zie. En zeker bij jonge mensen vandaag. Soms probeer ik me voor te stellen hoe mijn agenda er uit zou zien als ik vandaag bij voorbeeld 20 was. Dan heb je dus je opleiding, je studie ofzo, en dat moet natuurlijk al wel de opleiding zijn die perfect bij jou past en bij het leven dat jij wil. Maar concreet is dat dus elke week lessen en colleges en toetsen en werkstukken en deadlines en stages, oké. Maar dan heb je ook je werk, je bijbaan, want lenen van DUO is simpel maar niet altijd een goed idee en eigenlijk moet je ook al aan de slag voor je CV. Vervolgens heb je je vrienden, je vrienden van de middelbare en je jaargenoten, maar ook zomaar van de studentenvereniging of van de sport. Maar je mag je familie ook niet vergeten en de kerk niet en zelfs als je op vakantie gaat, moet het wel het perfecte plaatje opleveren. Kortom, ik zou helemaal gek worden. Waarom? Omdat ik zoveel moet. En dus vertel ik  je vandaag het evangelie, de blijde boodschap. Je moet helemaal niks.

En ja, dat is het evangelie van de Bijbel, de boodschap van God. Je moet helemaal niks. Simpel gezegd heb jij met God of heeft God met jou 2 keuzemogelijkheden. Òf het is de bedoeling dat jij als mens jouzelf opwerkt naar het niveau van God, òf God is degene die bereid is voor jou op de knieën te gaan, genadig en barmhartig als Hij is. En de God die ik ken is de God van genade. Jij moet niet eerst van alles, Hij geeft eerst van alles. En om te beginnen gaf Hij ons het leven. De geschiedenis van Adam is een model voor ons allemaal. We lazen in Genesis 1, 27: [4] ‘God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen.’ Hoe je Genesis 1 ook begrijpt, deze boodschap is duidelijk: God komt eerst. God geeft eerst. En wij ontvangen. Wij ontvangen het leven van Hem.

De geschiedenis van Adam is een model voor ons allemaal. Dat is ook de reden dat we in de kerk kinderen dopen. De doop is een symbool, een teken van dat jij het leven van God hebt ontvangen en dat jij mag leven bij de gratie van God. En je moet helemaal niks. Je mag genieten. En als je opgroeit en volwassen wordt en je begrijpt dat je alles wat je gekregen hebt, van God hebt ontvangen, dan zeg je het ook tegen Hem: dank U wel. Dank U wel dat U er eerst was. Dank U wel voor het leven dat U mij hebt gegeven. Dank U wel dat ik niet eerst van alles moet voordat ik welkom ben bij U. Integendeel. Voor ik iets kon was U er al. Hield U van mij. Dank U wel, voor alles waarvan ik mag genieten.

Maar als je nu niks moet, wat doe je dan wel? Oké, dit is de volgende stap in de preek. [5] Stap 1: je moet niks. Stap 2: [6] je mag zijn. Ik weet niet helemaal zeker of dat niet eigenlijk ‘je mag er zijn’ moet wezen. Alleen als ik van iemand denk ‘die mag er zijn’, dan zie ik iets waar diegene goed in is, een talent of kwaliteit. En wat ik bedoel gaat wat dieper dan dat, dieper dan jouw mooie eigenschappen en prestaties. Want je moet niks. Je mag zijn.

Ik wil een denkoefening met je doen. Ik nodig je uit om in je gedachten naar buiten te gaan. Je gaat naar beneden, de hal door, de voordeur uit en dan naar rechts. Als je bij de parkeerplaats bent, kijk dan die kant op, naar het Zuiden. Wat zie je dan? Dan zie je het pand van de Hema. Waar is dat gebouw goed voor? Nou, daar kun je handdoeken kopen en tompoezen en rookworst. Dus. Dat pand heeft een functie, het heeft zin, want in een winkel kun je dingen kopen en dingen heb je nodig, dus die moeten er zijn. Ik nodig je uit om een heel stuk verder te gaan en dan staan we voor: een sportschool. Waar is een sportschool goed voor? Nou, daar kun je spieren kweken en cardio oefeningen doen en jezelf fit houden. Dus ook dat gebouw heeft zin, want je moet wel een beetje in vorm blijven. En als je verder fietst, langs het ziekenhuis, je school, je huis: allemaal zinvolle gebouwen, want je moet leren en je moet leven en je moet rusten.

Nu komen we weer terug op de Jaap van der Hoekplaats. Daar staat een kerk. Volgens Google is het de Korean Church of Rotterdam, maar jij weet dat het ook jouw kerk is. Waar is nou volgens jou de kerk goed voor? Ik heb wel een voorstel. Wat als we nu afspreken dat de kerk de plek is, waar niks moet, maar waar ruimte is om gewoon te zijn. Zou het niet geweldig zijn om in alle drukte van deze stad en in alle drukte van je leven en van je agenda een plek te hebben waar je gewoon mag zijn? Nou, die plek is er. Elke zondagmorgen, hier in deze kerk. En doordeweeks ook, wat je maar wil. En ik weet dat ik er meer van kan zeggen en ik weet dat ieder van ons zo z’n gedachten heeft over waar de kerk goed voor kan zijn en ik vind het allemaal prima. Schrijf vooral op wat jij wenst, beneden in de droomtent. Zolang je maar weet dat het allemaal hiermee begint: je mag zijn.

Toen Adam door God op de wereld gezet was en alles nog nieuw was en er een wereld voor hem open lag, toen leerde God Adam en ons een eerste les. Dit is wat we lazen in Genesis 2, 2-3: [7] ‘Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk dat Hij had gedaan. God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.’ Je hoeft niks. Je mag zijn. Een plek zonder agenda. Een kerk om te zijn. Maar moet er niet nog van alles geklust worden dan? Ja, zegt God, mañana. Dat kan morgen wel weer.

Goed. [8] Je moet dus niks. Je mag dus zijn. Maar ik zou nog terugkomen op de tegenwerping, dat er toch echt nog wel wat moet gebeuren. En dat je als belijdende christen ook verantwoordelijkheden hebt en verplichtingen op je neemt en is dat allemaal niks dan? Je hebt gelijk, dat is heel wat en ik wil daar dan ook nog wat over zeggen. En wat ik wil zeggen is dit: [9] ga spelen. Ja, inderdaad, ga spelen. Dit is wat we lazen in Genesis 1, 28-30: [10] ‘[God] zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ [11] Ook zei God: ‘Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef Ik alle groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het.’

[12]    Ik stel me ze voor, Adam en Eva. Als kleuters zo blij met wat God had gegeven. En één voor één pakken ze uit wat God had gegeven. Kijk, Eva, een vogel, die noem ik de kraai. Daar, Adam, die kudde, die noemen we koe. En kijk dan, die vruchten en kijk dan, dat licht! En elke avond kwam God op bezoek en deden ze belijdenis van hun geloof: God, het is allemaal goed, zeer goed. Dank U wel. Hé, en ik weet en jij weet: daar moest toen nog de vloek overheen. Het ging mis en ook daarin is de geschiedenis van Adam en Eva een model voor ons allemaal. Toen werd het spelen voor Adam zweten en zwoegen en als Eva nieuw leven mocht geven ging dat pijn doen, verscheurende pijn. En waarom? Omdat we vergeten waren dank U wel te zeggen tegen God. Omdat we denken dat wij in staat zijn ons op te werken tot het niveau van God.

Maar de God die ik ken is de God van genade. Hij ging opnieuw door zijn knieën in Jezus, de Heer. De mens, zoals God ons bedacht had. En zijn geschiedenis wordt een model voor ons allemaal. Nee, meer dan dat. De Geest van God maakt de geschiedenis van Jezus werkelijkheid in ons allemaal. Jij en ik, wij mogen opnieuw beginnen. Je moet niks. Je mag zijn. En dan opeens, ligt de wereld weer open. En het begint er weer mee, dat je dank U wel zegt tegen God. De apostel Paulus zegt in 1 Timoteüs 4, 4-5: [13] ‘Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen, want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed.’ Het woord van God: Ik zei toch dat het goed was? En het gebed: dank U wel, het is goed.

[14]    Kijk, Renate, ik kon het niet laten. Zo blij was jij met je nieuwe fiets. Ik hoop dat jij en jullie allemaal dat meenemen vandaag. Ik hoop dat het je raakt dat God is wie Hij is, de God van genade. Ik hoop dat je doorhebt dat Hij het is die jou het cadeau van het leven geeft en dat het zijn inzet is dat dat leven goed gaat zijn. En dat jij mag zijn, gewoon zijn. Zonder angst dat je wat mist, want bij God is er altijd een nieuwe morgen. En dat jij dan, als jij groeit in geloof, of je het nu hardop doet voorin de kerk of van binnen in je hart, dat ook jij het zegt: dank U wel. En God zag dat het goed was.

Amen.

Scroll naar boven