Logo breed NGK Ichthuskerk 2024 - Rotterdam

NGK Rotterdam

Kerkdiensten en preken

De diensten

De gemeente komt op zondagen en christelijke feestdagen bijeen in de Ichthuskerk. De kerkdiensten omvatten lofzang, gebed, bijbellezing, prediking, collecte, doop en periodieke viering van het Heilig Avondmaal.

We zingen psalmen en andere liederen, met begeleiding door orgel, vleugel en/of een muziekteam.

Er is oppas voor de peuters en regelmatig bijbelklas voor de jeugd in de basisschoolleeftijd.
De kerkdiensten zijn te volgen via Youtube en terug te zien via Kerkomroep

Een overzicht met recente preken van onze predikant ds. Rinze IJbema kunt u op deze pagina terug vinden

Bijdragen aan de collecte kan contant in de collectezak bij de uitgang van de dienst, of via NL72 INGB 0693 76 0087, t.n.v. Penningmeester Gereformeerde Kerk Rotterdam-N/O.

Kerkdienst bekijken

Samenwerkingen

  • De gemeente maakt deel uit van het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken, volgens de regelingen van de Kerkorde
  • De gemeente heeft een samenwerkingsrelatie met de Samenwerkingsgemeente Alexander (SGA)
  • Als initiatiefnemer ondersteunt de gemeente het missionaire initiatief #Hill  financieel en met mankracht.
  • De Ichthuskerk wordt ook gebruikt door de Korean Reformd Church Rotterdam. Er zijn goede contacten tussen de beide gemeentes.

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.

Scroll naar boven