Logo breed NGK Ichthuskerk 2024 - Rotterdam

NGK Rotterdam

Visie en Missie

Visie en Missie

Missie
Christus noemt ons het licht van de wereld. We willen Zijn licht laten schijnen voor de mensen. Als eerste ontmoeten wij de inwoners van Rotterdam Prins Alexander, opdat zij onze goede daden zien en eer bewijzen aan onze Vader in de hemel (Matt. 5). We helpen elkaar vanuit Gods Woord, zien in liefde naar elkaar en anderen om en willen zo toegewijde volgelingen van onze Heer Jezus Christus zijn.

Visie
De gemeente Rotterdam-Ichthuskerk is van Koning Christus. Hij is met ons op weg en roept ons allen vanuit de verkondiging van Zijn Woord tot een leven in gemeenschap met elkaar en in dienst van Hem en aan onze naaste. Het is onze opdracht en ons streven, dat bij de terugkomst van onze Koning niemand van hen die ons waren toevertrouwd, verloren ziin gegaan en dat velen van buiten zich bij ons hebben gevoegd ( Joh. 17).

Meer weten over God en geloof? Kijk eens op Vragen over geloven

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.
Scroll naar boven