Logo breed NGK Ichthuskerk 2024 - Rotterdam

NGK Rotterdam

Contact

Contact

Contacten, relaties en formele informatie

Wilt u contact opnemen met de kerkenraad of lid worden ?
Neem dan contact op met de predikant of scriba:
Scriba:
scriba@ichthuskerk.nl
Of per post:
Postbus 8215
3009 AE Rotterdam

Pastoraat:
Ds. Rinze IJbema
Telefoon : 06-11784507

De predikant houdt elke dinsdag van 12:30 tot 14:30 spreekuur.

Diaconaat
Als u contact wilt met het diaconaat neem dan contact op via:
diaconie@ichthuskerk.nl

Wilt u de diakonie ondersteunen wilt u dan uw gift overmaken op:
NL93 INGB 0001 5680 97, t.n.v. Penningmeester Diaconie Nederlandse Gereformeerde Kerk Rotterdam- Ichthuskerk

Verhuur van zalen Ichthuskerk
Wilt u een zaal huren in de Ichthuskerk?
Neem dan contact op met : 
beheerder@ichthuskerk.nl

De kerk is bevoegd verhuur te weigeren, als de activiteit van de huurder de goede naam van de kerk naar het oordeel van de kerk schaadt.

Het afgesproken bedrag voor de huur van de zaal kunt u overmaken op :
NL47 INGB 0000 0365 19 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Rotterdam – Ichthuskerk.

Formele informatie

Formele informatie

  • Kamer van Koophandel: De Nederlandse Gereformeerde Kerk Rotterdam – Ichthuskerk is zelfstandig ingeschreven bij de KvK onder nummer 76268071.
  • Algemeen Nut Beogende Instelling: de Nederlandse Gereformeerde Kerk Rotterdam – Ichthuskerk is via de groepsbeschikking t.g.v.het verband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Nederland door de Belastingdienst erkend als ANBI-instelling, waardoor uw gift belastingaftrekbaar is.
  • RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 800087227 – dit RSIN‑nummer is van belang bij overeenkomsten voor periodieke giften.
  • Bestuur: de gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad, die bestaat uit de predikant en een aantal gemeenteleden, met inachtneming van het reglement werkwijze kerkenraad
  • De kerk past een bezwarenregeling toe.
  • De kerk heeft de regelingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd in de Verklaring verwerking persoonsgegevens en in een Privacyreglement
  • De kerkenraad heeft de tekst van een plaatselijke regeling vastgesteld; de inwerkingtreding van die regeling en de intrekking van de daarbij vervallende regelingen volgt op nader te bepalen datum.
Scroll naar boven